Những nâng cấp khác

Bên cạnh những tính năng mới ở trên, iOS 14.5 còn đi kèm rất nhiều nâng cấp nhỏ khác như

– Cải tiến một số ứng dụng Apple News và Apple Podcast.

– Hỗ trợ AirPlay 2 trên ứng dụng Fitness+, cho phép truyền video tập luyện trên thiết bị iOS lên màn hình lớn.

– Tìm kiếm Emoji trên iPadOS.

– Dễ dàng hơn khi thiết lập iPad với dữ liệu di động.