Để cho khách hàng hiểu về các chế độ sản phẩm và lựa chọn chế độ bảo hành hợp lý nhất cho sản phẩm của mình. CleverTech tổng hợp các chế độ bảo hành, để mọi người tham khảo và lựa chọn: